Regulamin

Rejestracja w serwisie kocham.to jest równoznaczna z akceptacją warunków oraz postaniowień niniejszego regulaminu.

 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu kocham.to oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie. Regulamin dostępny jest także cały czas podczas prawidłowego działnia serwisu kocham.to pod adresem www.kocham.to/regulamin.html
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Listopada 2011 roku.

Definicje:

Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
Usługodawca - Właściciel serwisu kocham.to
Usługa - Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.
Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie oraz udostępnianie Treści pod adresem www.kocham.to, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa poprzez Usługodawcę.
Komentarz - opinia wyrażona w formie pisemnej oraz multimedialnej poprzez użytkownika serwisu kocham.to.

Usługodawca:

 • nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wszelkie treśći udostępniane przez użytkownika w serwisie kocham.to. Odpowiedzialność tę ponosi Użytkownik.
  • Awarie infrastruktury telekomunikacjyjnej, której świadczenia i usługi niezbędne są dokorzystania z serwisu kocham.to
  • błędy w skrypcie serwisu, błędy w bazie danych aczkolwiek po ich zgłoszeniu usługodawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich starań aby błędy naprawić/usunąć.
 • zastrzega sobie prawo do:
  • do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
  • opóźnień w publikacji oraz zaniechania publikacji treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny.
  • usunięcia dowolnych treści udostępnionych przez użytkownika bez podania przyczyny
  • usunięcia lub zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny
  • zaprzestania świadczenia usługi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkowników minimum 14dni roboczych na stronie głównej serwisu ( www.kocham.to ) lub drogą elektroniczną (e-mail).
  • zaprzestania świadczenia usługi (także permanentnie) bez podania przyczyny jeżeli jej świadczenie zostanie utrudnione lub zaprzestane przez działanie Siły Wyższej oraz siły Trzeciej (Siły natury, osoby trzecie działające na szkodę serwisu itp ).
  • Wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie dowolnym przy jednoczesnym poinformowaniu o nich uzytkowników serwisu.
 • zobowiązuje się usuwać treści naruszające prawo (w tym prawa autorskie) lub/i uprzednio zgłaszać lub/i udostępniać te treści odpowiednim organom, które mają odpowiednie uprawnienia do ich przejęcia.
 • zobowiązuje się udostępnić wszelkie dane użytkownika, organom uprawnionym do przejęcia danych bez informowania o tym danego użytkownika.

Użytkownik dokonując rejestracji (zakładając Konto):

 • wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 • zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych przez serwis Kocham.to zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 • wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Serwis kocham.to nigdy nie przekazuje adresów innym podmiotom. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera - jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu.